• Boerengehucht met molen
  • Dirk Oudes door Wim Koster
  • Dirk Oudes De dametjes
  • Dirk Oudes Vlaggende boer met koeien
  • Jaap aan het werk
  • Jaap Oudes
  • Paar
  • 1017390
  • untitled23
  • untitled3
  • untitled5
Wie was Dirk Oudes?

Een mooie samenvatting van de monografie over Dirk Oudes door Kees van der Geer. Voor de Vereniging Van Nederlandse Kunstenaars (1900-1940) VVNK.

Wie was Dirk Oudes?


Dirk Oudes was werkzaam als reparateur van horloges en klokken toen hij omstreeeks 1930 de behoefte kreeg te gaan tekenen en schilderen. Bevriende kunstenaars zoals de broers Bernard en Koos Stkvoort, Jan Plas en vooral de Duitse schilder Erwin Bowien ( 1899-1972), die zich in 1932 in Rgmond aan den Hoef vestigde, brachten hem de eerste beginselen van het vak bij.Dirk Oudes woonde en werkte in Alkmaar. Hij reisde nauwelijks. Zijn verbeeldingswereld had een stevige basis in het Noord-Hollandse platteland en het dorpsleven. In toenemende mate liet hij zijn fantasie de vrije loop in voorstellingen van het paradijs, berglandschappen en het stadsleven. Dirk Oudes werd in de dertiger jaren lid van de schildersvereniging Doorwerken, als tegenhanger van het tekengenootschap Kunst Zij Ons Doel (KZOD). Vanaf het moment dat hij de schildervaardigheden voldoende eigen had gemaakt, kreeg zijn werk ook een eigen stijl. Enigszins kinderlijk, beïnvloed door het expressionisme, met een sterk gevoel voor kleur, typering van figuren en landschappen, vereenvoudiging en vertekening.

Hij werd beïnvloed door Vincent van Gogh, later ook door Henri 'le douanier' Rousseau, Picasso en Cobra schilders zoals Constant en Piet Ouborg. Zijn werk wordt gesitueerd tussen expressionisme en naïve kunst.
In zijn leven was hij slechts in kleine kring bekend, maar werd wel gewaardeerd door kunstenaars als de Franse naïef André Bauchant en de kenner van de naïve kunst Kaspar Niehaus.

Dirk Oudes heeft nooit voor het kunstenaarschap als middel van bestaan gekozen. Om die reden exposeerde hij weinig en is zijn bekendheid achtergebleven bij die van zijn generatiegenoten in Alkmaar en Bergen. Het boek, dat is geschreven door Rob Smolders, is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting die de nalatenschap (schilderijen, tekeningen, beelden en archief) van Dirk Oudes beheert. Rob Smolders gaat uigebreid in op de manier waarop Oudes in contact kwam met de kunst en de bijzondere vriendschappen met de kunstenaars André Bauchant, Erwin Bowien en Selly Koning, die veel voor hem hebben betekend. Oudes nam deel aan twintig tentoonstellingen die allemaal in het boek worden besproken. de monografie staat uitgebreid stilk bij de diversiteit van zijn werk.

Na de Tweede Wereldoorlog had Oudes veel contact met jongere kunstenaars zoals Constant Nieuwenhuys, Jaap Kuijper en Piet Stenneberg. Hij exposeerde in het Stedelijk Museum in Amsterdam, in Haarlem, Utrecht, Ijmuiden en meerdere malen in Bergen. In zijn stijl mengeden zich invloeden van kindertekeningen en het kubisme. Typerend vor zijn benadering is altijd de mengeling van spot en ernst, alledaagsheid en geluk.

Werk van Dirk Oudes bevindt zich onder meer in het Stedelijk Museum Alkmaar, Museum Kranenburgh in Bergen (NH) en in Museum De Wieger in Deurne.

VVNK (pagina 16)
Verenging Voor Nederlandse Kunst (1900-1940)
Moorsmagazine