• Boerengehucht met molen
  • Dirk Oudes door Wim Koster
  • Dirk Oudes De dametjes
  • Dirk Oudes Vlaggende boer met koeien
  • Jaap aan het werk
  • Jaap Oudes
  • Paar
  • 1017390
  • untitled23
  • untitled3
  • untitled5
29 mei 2014, Hemelvaart getekend door Jaap Oudes

JO TK 0048 Hemelvaart    Hemelvaart, getekend verhaal van Jaap Oudes.

Welke symboliek straalt de tekening “Hemelvaart” van Jaap Oudes uit? Wat wil hij ons duidelijk maken?
Om hier goed antwoord op te geven zal er nog een grondige en gedegen studie aan gewijd dienen te worden.

Toch is er al wel iets over te zeggen. Centraal staat het gegeven dat God, Jezus omhoog haalt. Hierin volgt Jaap Oudes het gegeven uit Lucas (Handelingen 1, 9) maar verwerkt dit op zijn eigen artistieke manier. Jaap Oudes brengt het verhaal naar zijn directe omgeving en zijn dagelijkse belevingswereld.
Hemelvaart en Pinksteren moeten voor Jaap Oudes een feest zijn. Dit symboliseert hij door de koning en koningin die aanzitten aan een feesttafel.
Verder zien we dat enkele figuren kaarsen in de hand houden. Voor de meeste protestanten en rooms-katholieken is de kaars een symbool van het Licht dat het donker overwint. De kaars komt dan ook regelmatig voor op werken van Jaap.
In hoeverre Jaap de symbolen uit de teksten van bijbelverhalen verwerkt in zijn eigen getekende verhaallijn en belevingswereld is nog een lijn van studie.

Hoogfeest van Hemelvaart. (overgenomen uit website Rooms katholieke kerk www.rkk.nl)
Met Hemelvaart, zo leert de Kerk, wordt Christus opgenomen in die goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, waar de wetten van tijd en ruimte niet gelden.
In het Evangelie van Marcus staat dat Jezus in de hemel? werd opgenomen? (Marcus 16, 19). Opvallend is dat hier de passieve vorm wordt gebruikt: Jezus werd opgenomen. Lucas gebruikt in de Handelingen eveneens een passieve vorm. Hij zegt dat Jezus ten overstaan van de apostelen? werd omhoog geheven? (Handelingen1, 9). Het is God, die Jezus omhoog haalt. Dat wordt duidelijk uit het beeld van de wolk, dat Lucas gebruikt: "en een wolk onttrok Hem aan het gezicht" (Handelingen 1, 10). In de Bijbel is een wolk namelijk een beeld waarmee de aanwezigheid van God, die in wezen onzichtbaar is, aangeduid wordt.