• Boerengehucht met molen
  • Dirk Oudes door Wim Koster
  • Dirk Oudes De dametjes
  • Dirk Oudes Vlaggende boer met koeien
  • Jaap aan het werk
  • Jaap Oudes
  • Paar
  • 1017390
  • untitled23
  • untitled3
  • untitled5

01-12-2014 Willem Braasem en zijn Westfriese Naïve schilders

 01-12-2014 ouddirecteur Westfries Museum Willem Braasem en zijn Westfriese Naïve schilders, door Chiene Vos

”voor mij is communiceren met mensen en zaken overdragen veel interessanter dan broeden op je collectie. ” (W.A Braasem conservator/directeur Westfries Museum van 1969 tot 1983)

In deze interessante publicatie beschrijft kunsthistorica Chiene Vos de geschiedenis van de schilders in het tuinhuis en hun verbondenheid met Willem Alexander Braasem. In het Westfries Museum in het tuinhuis hangen al jaren een aantal kunstpareltjes veilig achter slot en grendel. Een wel erg bescheiden plaats voor de kleine kleurige schilderijen van een aantal uit West-Friesland afkomstige vrijetijdsschilders. Waaronder werken van Dirk Oudes.

Wie weet nog dat hun werk ooit een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van het Westfries Museum en hoe kwamen ze daar terecht?


Dirk en Jaap Oudes : officiële kunst versus Naïve kunst.

uit "de Westfriese schildersschool van Willem Alexander Braasem" door Chiene Vos p. 10 :

"Het dilemma van Braasem bij het vaststellen van de grens tussen “officiële” kunst en “naïeve” kunst bleek duidelijk uit zijn keuze voor de Alkmaarse kunstenaars Dirk en Jaap Oudes. Vader Dirk was weliswaar autodidact en werkte het liefst alleen, maar was wel lid van belangrijke Alkmaarse kunstenaarsverenigingen. Door zijn experimenten in verschillende kunststijlen trok hij in de jaren dertig de aandacht van de Bergense galeriehoudster Selly Koning, die zijn werk naar Parijs bracht en presenteerde bij Jeanne Bucher. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was de galerie van Jeanne Bucher een van de weinige die was gespecialiseerd in “naïeve” kunst. Zij toonde hier niet alleen werk van Henri Rousseau, maar ook van Seraphine Louis, Camille Bombois, Louis Vivin en André Bauchant. Kunstenaars die de bekende collectioneur Wilhelm Uhde ooit zo poëtisch de “schilders van het heilige hart “ noemde, een term die Braasem in zijn museumcatalogi nog vaak zou herhalen. Het was bij Bucher dat André Bauchant voor het eerst het werk zag van Dirk Oudes en hij vroeg hoe hij deze kunstenaar uit de lage landen kon ontmoeten. Het toeval wilde dat Dirk ook bevriend was met de vaak in Parijs verblijvende Bergense kunstjournalist Kasper Niehaus. Niehaus, een groot liefhebber van naïeve kunst, bracht in de twintiger jaren van de vorige eeuw als jong kunstenaar het werk van Henri Rousseau naar Nederland. Via Niehaus en Koning kwam Dirk Oudes in contact met bovengenoemde Andre Bauchant en later ook met de Duitse kunstenaar Erwin Bowien. Bauchant logeerde zelfs enige tijd bij Dirk, maar door het uitbreken van de oorlog kwam aan dit contact helaas abrupt een einde. Dirk liep dus al enige tijd mee in het officiële kunstcircuit."

Wilt u de hele publicatie lezen ik hier voor de PDF versie voor de Stichting Dirk en Jaap Oudes.
De officiële publicatie is opgenomen in het 81e jaarboek Westfries Genootschap Alkmaar 2014

Wilt u meer weten over Chiene Vos bezoekt u haar website www.chienevos.nl