• Boerengehucht met molen
  • Dirk Oudes door Wim Koster
  • Dirk Oudes De dametjes
  • Dirk Oudes Vlaggende boer met koeien
  • Jaap aan het werk
  • Jaap Oudes
  • Paar
  • 1017390
  • untitled23
  • untitled3
  • untitled5
Junie 2015 Coloured Pencil door Peter Weatherill

Jaap Oudes heeft zijn hele kunstenaarsleven voornamelijk met potlood gewerkt.

Jaap is zeker niet de enige kunstenaar die potlood gebruikt heeft als materiaal. Na een interessante zoektocht op het web is gebleken dat bijvoorbeeld kunstenaars als Jackson Pollock en David Hockney mooie werken met potlood gemaakt hebben.

Over de hele wereld zijn er coloured pencil societys, die zeer acteif zijn met organiseren van tentoonstellingen, informatievoorziening, workshops, awards. De website van pencilartsociety is een bron van informatie voor degene die graag meer willen weten over kunst gemaakt met (kleur)potlood, grafietpotlood, conté, wateroplosbaar potlood.
Deze society heeft subafdelingen over de heel wereld, Japan, Engeland, Verenigde Staten, Australië, Denemarken, Frankrijk.

Tijdens deze zoektocht zijn wij in contact gekomen met Peter Weatherill, een bevlogen liefhebber van potloodkunst.
Zijn website is een bron van informatie. U vindt er diverse informatie met betrekking tot "kleurpotlood" kunst.

Peter Weatherill was erg enthousiast over de werken van Jaap Oudes. Hij heeft dan ook een mooi topic over Jaap en  zijn werk op zijn website gezet. En heeft Jaap naast een topic over David Hockney en Jackson Pollock geplaatst. Een korte introdctie over kunstenaars die met kleurpotlood gewerkt hebben.

Kortom een site voor uren leesplezier. Pencil Topics Jaap Oudes (op deze pagina iets naar beneden scrollen en dan komt u op de topic terecht.)
11-02-2015 Carnaval in Aalst

Carnaval in Aalst

Op zondag 9 maart 1851 trok de eerste carnavalstoet door de straten van Aalst. Carnaval wordt in zijn huidige vorm gevierd vanaf donderdag in de week voorafgaand aan Aswoensdag tot Aswoensdag zelf.
Reeds vanaf 1953 heeft Aalst zijn eigen Prins Carnaval die jaar na jaar opnieuw verkozen wordt. De verkozen prins mag 3 dagen (tijdens het carnavalgebeuren) de stad draaiende houden.

Aalst Carnaval maart 1973

Op dze tekening van Jaap Oudes:

Lees meer...

 01-12-2014 ouddirecteur Westfries Museum Willem Braasem en zijn Westfriese Naïve schilders, door Chiene Vos

”voor mij is communiceren met mensen en zaken overdragen veel interessanter dan broeden op je collectie. ” (W.A Braasem conservator/directeur Westfries Museum van 1969 tot 1983)

In deze interessante publicatie beschrijft kunsthistorica Chiene Vos de geschiedenis van de schilders in het tuinhuis en hun verbondenheid met Willem Alexander Braasem. In het Westfries Museum in het tuinhuis hangen al jaren een aantal kunstpareltjes veilig achter slot en grendel. Een wel erg bescheiden plaats voor de kleine kleurige schilderijen van een aantal uit West-Friesland afkomstige vrijetijdsschilders. Waaronder werken van Dirk Oudes.

Wie weet nog dat hun werk ooit een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van het Westfries Museum en hoe kwamen ze daar terecht?

Lees meer...

29 mei 2014, Hemelvaart getekend door Jaap Oudes

JO TK 0048 Hemelvaart    Hemelvaart, getekend verhaal van Jaap Oudes.

Welke symboliek straalt de tekening “Hemelvaart” van Jaap Oudes uit? Wat wil hij ons duidelijk maken?
Om hier goed antwoord op te geven zal er nog een grondige en gedegen studie aan gewijd dienen te worden.

Toch is er al wel iets over te zeggen. Centraal staat het gegeven dat God, Jezus omhoog haalt. Hierin volgt Jaap Oudes het gegeven uit Lucas (Handelingen 1, 9) maar verwerkt dit op zijn eigen artistieke manier. Jaap Oudes brengt het verhaal naar zijn directe omgeving en zijn dagelijkse belevingswereld.
Hemelvaart en Pinksteren moeten voor Jaap Oudes een feest zijn. Dit symboliseert hij door de koning en koningin die aanzitten aan een feesttafel.
Verder zien we dat enkele figuren kaarsen in de hand houden. Voor de meeste protestanten en rooms-katholieken is de kaars een symbool van het Licht dat het donker overwint. De kaars komt dan ook regelmatig voor op werken van Jaap.Lees meer...

18-04-2014 Palmpasen, De Haan, symboliek in Jaap Oudes tekeningen


Palm PasenJO TK 0008   Palmpasen, Iconografische beelden in het werk van Jaap Oudes

Hartverwarmende symboliek, Jaap wist daar blijkbaar heel veel van.

Wat zien we: Jezus met kroon, de ezel (symbool van de vrede), buxustakjes in plaats van palmtakjes (symbool van de overwinning, wederopstanding en onafhankelijkheid Israël), drie hanen in plaats van één haan die kraait (symbool van Petrus die Jezus verloochende maar ook mogelijk als windwijzer die de richting aangeeft), brood (verwijst dat naar Jezus als brood voor de mensen), het lam likt de voeten van Jezus (verwijst dat naar zoenoffer), Johannes de Doper hier te herkennen als boer die het lam vasthoudt, paaslelies (als symbool van de lente)?

Jaap's werk zit vol met symboliek...

Lees meer...