• Boerengehucht met molen
  • Dirk Oudes door Wim Koster
  • Dirk Oudes De dametjes
  • Dirk Oudes Vlaggende boer met koeien
  • Jaap aan het werk
  • Jaap Oudes
  • Paar
  • 1017390
  • untitled23
  • untitled3
  • untitled5
29 mei 2014, Hemelvaart getekend door Jaap Oudes

JO TK 0048 Hemelvaart    Hemelvaart, getekend verhaal van Jaap Oudes.

Welke symboliek straalt de tekening “Hemelvaart” van Jaap Oudes uit? Wat wil hij ons duidelijk maken?
Om hier goed antwoord op te geven zal er nog een grondige en gedegen studie aan gewijd dienen te worden.

Toch is er al wel iets over te zeggen. Centraal staat het gegeven dat God, Jezus omhoog haalt. Hierin volgt Jaap Oudes het gegeven uit Lucas (Handelingen 1, 9) maar verwerkt dit op zijn eigen artistieke manier. Jaap Oudes brengt het verhaal naar zijn directe omgeving en zijn dagelijkse belevingswereld.
Hemelvaart en Pinksteren moeten voor Jaap Oudes een feest zijn. Dit symboliseert hij door de koning en koningin die aanzitten aan een feesttafel.
Verder zien we dat enkele figuren kaarsen in de hand houden. Voor de meeste protestanten en rooms-katholieken is de kaars een symbool van het Licht dat het donker overwint. De kaars komt dan ook regelmatig voor op werken van Jaap.Lees meer...

18-04-2014 Palmpasen, De Haan, symboliek in Jaap Oudes tekeningen


Palm PasenJO TK 0008   Palmpasen, Iconografische beelden in het werk van Jaap Oudes

Hartverwarmende symboliek, Jaap wist daar blijkbaar heel veel van.

Wat zien we: Jezus met kroon, de ezel (symbool van de vrede), buxustakjes in plaats van palmtakjes (symbool van de overwinning, wederopstanding en onafhankelijkheid Israël), drie hanen in plaats van één haan die kraait (symbool van Petrus die Jezus verloochende maar ook mogelijk als windwijzer die de richting aangeeft), brood (verwijst dat naar Jezus als brood voor de mensen), het lam likt de voeten van Jezus (verwijst dat naar zoenoffer), Johannes de Doper hier te herkennen als boer die het lam vasthoudt, paaslelies (als symbool van de lente)?

Jaap's werk zit vol met symboliek...

Lees meer...

Stagevacature

Stageopdracht

Kunsthistorisch onderzoek naar iconografie, context en betekenis van de kunstwerken van Jaap Oudes.
De kunstwerken voor het onderzoek zijn opgeslagen in Mierlo en de stagebegeleider voor de stichting is de heer Jan Oud.

Lees meer...

Wie was Dirk Oudes?

Een mooie samenvatting van de monografie over Dirk Oudes door Kees van der Geer. Voor de Vereniging Van Nederlandse Kunstenaars (1900-1940) VVNK.

Wie was Dirk Oudes?


Dirk Oudes was werkzaam als reparateur van horloges en klokken toen hij omstreeeks 1930 de behoefte kreeg te gaan tekenen en schilderen. Bevriende kunstenaars zoals de broers Bernard en Koos Stkvoort, Jan Plas en vooral de Duitse schilder Erwin Bowien ( 1899-1972), die zich in 1932 in Rgmond aan den Hoef vestigde, brachten hem de eerste beginselen van het vak bij.

Lees meer...

 September 2013,  Website aanpassing

Comp-it-aut-logo    De website van de Stichting wordt op dit moment door het bedrijf Comp-It-Aut uit Helmond voorzien van een nieuwe en moderne layout. 

Lees meer...